De meerjarenprogrammabegroting 2018 -2021 is de laatste begroting in deze bestuursperiode.
Hij komt op een spannend moment: de gemeenteraad besluit binnenkort over de bestuurlijke toekomst van Nuenen en bovendien wordt er in maart van het volgend jaar een nieuwe raad gekozen. De begroting geeft ruimte om in te spelen op elk mogelijk besluit over de toekomst van Nuenen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil inzicht kan krijgen in het huishoudboekje van de gemeente. We hebben al enkele jaren gewerkt aan een begroting die beter leesbaar is. Met deze begroting online maken we daar een hele sprong voorwaarts mee.

Bekijk de algemene inleiding

Inkomsten & uitgaven per programma

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Baten € 1.106.795

Lasten € 8.960.067

2. Veiligheid & Handhaving

Baten € 55.220

Lasten € 1.523.164

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Baten € 5.542.176

Lasten € 19.223.592

4. Verenigingen & Accommodaties

Baten € 375.559

Lasten € 2.733.129

5. Wonen & Leefomgeving

Baten € 27.110.677

Lasten € 29.669.396

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Baten € 4.977.688

Lasten € 6.402.862

7. Economie, Toerisme & Recreatie

Baten € 400.275

Lasten € 2.686.777

8. Financiën & Belastingen

Baten € 34.119.565

Lasten € 2.488.968