Portefeuillehouder(s)
Dhr. J.G.M.W. Pernot en Dhr. H.M.A. Pero

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 375,56

0,5%

Lasten

€ 2.733,13

3,7%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

  • Algemene Subsidieverordening 2016;
  • Investeringskredieten Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035
  • Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035 Gemeente Nuenen c.a.
  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen 2017
  • Doordecentralisatieovereenkomst voortgezet onderwijs gemeente Nuenen (gesloten op 17 december 2014)
  • Verordening leerlingenvervoer
  • Accommodatiebeleid