Naam reserve/ voorziening

Balans

Balans

Balans

Balans

Balans

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Reserve vrije bestedingsruimte

3.175

1.721

1.470

1.552

1.634

Algemene risicovoorziening

4.779

4.779

4.779

4.779

4.779

Algemene reserve decentralisatie

500

1.000

1.000

1.000

1.000

Bouwgrond; algemene reserve

9.438

9.632

9.830

10.030

10.234

Totaal algemene reserves

20.691

19.932

19.879

20.161

20.446

Bestemmingsreserves

Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel

474

452

1.033

1.090

1.161

Bouwgrond; sociale volkshuisvesting

105

107

207

226

357

Bouwgrond; parkmanagement

272

278

421

430

440

Bouwgrond; fonds groen voor rood

601

513

423

331

238

Begraafplaats Oude Landen

464

484

504

523

542

BR div projecten en investeringen (MN)

197

197

197

197

197

Vangnet transities sociaal domein

500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve I&A

830

722

649

603

557

Vervanging speeltoestellen

0

0

0

0

0

Vervanging openbare verlichting

0

0

0

0

0

Verkeersregelingen

50

50

50

50

50

Civiele kunstwerken

615

615

615

615

615

Beelden en Plastieken

19

19

19

19

19

Totaal bestemmingsreserves

4.128

3.437

4.117

4.084

4.175

Dekkingsreserves

Dekkingsres kap lst reconstr op en afritten Geldropsedijk

216

209

201

193

186

Dekkingsres kap lst HOV2

72

69

66

63

61

Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord

100

80

60

40

20

Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk

0

36

33

31

29

Totaal dekkingsreserves

389

394

361

328

295

Totaal reserves

25.207

23.763

24.357

24.573

24.916

Voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioen voormalige wethouders

2.275

2.252

2.229

2.204

2.179

Milieuschade Schenkels

390

390

390

390

390

Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

2.664

2.642

2.618

2.594

2.569

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Voorziening onderhoud gebouwen

1.160

1.078

1.235

922

819

Voorziening onderhoud wegen

643

507

371

235

99

Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie

1.803

1.585

1.606

1.157

919

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Voorziening afval

2

1

8

26

55

Voorziening riolering

3.117

3.265

3.410

3.569

3.648

Promotie-inkomsten

2

2

2

2

2

Parkeerfonds

9

9

9

9

9

Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)

15

15

15

15

15

Regionaal ontwikkelfonds werklocaties

155

21

0

0

0

Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen

3.300

3.313

3.445

3.622

3.730

Totaal voorzieningen

7.767

7.539

7.669

7.373

7.217

Totaal reserves en voorzieningen

32.975

31.302

32.026

31.945

32.133

Voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans

Verliesgevende complexen bouwgrond

6.194

6.317

6.444

6.573

6.704

Totaal voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans

6.194

6.317

6.444

6.573

6.704

Totaal reserves en voorzieningen inclusief niet gepresenteerde voorzieningen

39.168

37.619

38.469

38.518

38.837

In bovenstaand overzicht zijn niet de aanpassingen van de amendementen verwerkt die bij de begroting zijn aangenomen.