Omschrijving

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Programma's:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

481

2.151

-1.670

414

2.052

-1.638

398

1.929

-1.531

398

1.994

-1.596

2. Veiligheid & Handhaving

55

1.523

-1.468

55

1.503

-1.448

55

1.486

-1.431

55

1.495

-1.440

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

5.552

19.214

-13.661

5.552

19.146

-13.594

5.552

18.977

-13.425

5.552

19.059

-13.507

4. Verenigingen & Accommodaties

376

2.733

-2.358

376

2.837

-2.462

376

2.852

-2.476

376

2.837

-2.461

5. Wonen & Leefomgeving

26.967

29.669

-2.702

14.798

15.506

-708

8.126

9.531

-1.405

8.764

10.234

-1.469

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

4.863

6.288

-1.425

4.921

6.516

-1.595

4.981

6.604

-1.623

5.040

6.591

-1.552

7. Economie, Toerisme & Recreatie

363

2.674

-2.311

250

2.537

-2.287

179

2.528

-2.349

179

2.539

-2.360

8. Financiën & Belastingen

78

0

78

78

0

78

78

0

78

78

0

78

Totaal programma's

38.734

64.252

-25.518

26.444

50.098

-23.654

19.745

43.907

-24.162

20.442

44.749

-24.307

Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene uitkering

25.080

0

25.080

25.459

0

25.459

25.875

0

25.875

26.338

0

26.338

Dividenden

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

Lokale heffingen

5.797

178

5.619

5.969

178

5.791

6.083

178

5.905

6.219

178

6.041

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

481

-481

0

759

-759

0

937

-937

0

1.160

-1.160

Treasury

1.200

438

761

1.043

257

786

965

158

807

945

127

818

Totaal algemene dekkingsmiddelen

32.079

1.097

30.982

32.473

1.194

31.278

32.925

1.273

31.652

33.505

1.465

32.040

Onvoorzien, overhead en Vpb:

Onvoorzien

0

143

-143

0

143

-143

0

143

-143

0

143

-143

Overhead

126

6.809

-6.683

126

6.826

-6.700

126

6.895

-6.769

126

6.902

-6.776

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal onvoorzien, overhead en Vpb

126

6.952

-6.826

126

6.970

-6.843

126

7.038

-6.912

126

7.045

-6.919

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

70.939

72.301

-1.362

59.043

58.262

781

52.797

52.219

578

54.074

53.260

814

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen:

Mutaties reserves programma 1

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma 3

-10

10

-20

-9

10

-19

-9

10

-19

-9

10

-19

Mutaties reserves programma 5

144

0

144

108

802

-694

108

49

59

108

175

-67

Mutaties reserves programma 6

115

115

0

115

115

0

115

115

0

115

115

0

Mutaties reserves programma 7

13

13

0

13

13

0

13

13

0

13

13

0

Mutaties reserves programma 8

1.987

1.346

642

264

311

-47

71

327

-256

71

328

-257

Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2.749

1.484

1.265

491

1.251

-760

299

514

-216

298

641

-343

Geraamd resultaat

73.688

73.785

-97

59.534

59.513

21

53.095

52.733

362

54.372

53.901

471