Portefeuillehouder(s)
Dhr. M.J. Houben

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 55,22

0,1%

Lasten

€ 1.523,16

2,1%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Kadernota Veiligheid 2015-2018
 • Handhavingsbeleid 2017-2020
 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2014
 • Evenementenbeleid
 • Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2015-2018
 • Jaarlijks basisteamplan Dommelstroom
 • Regionaal Risicoprofiel
 • Regionaal Beleidsplan
 • Regionaal Crisisplan
 • Beleid externe veiligheid
 • Overeenkomst dierenopvang
 • Preventie- en handhavingsplan alcohol
 • Damoclesbeleid (artikel 13b Opiumwet)
 • Bibob-beleidsregels