2018

2019

2020

2021

Omschrijving

Toevoeg.

Onttrek.

Toevoeg.

Onttrek.

Toevoeg.

Onttrek.

Toevoeg.

Onttrek.

Bestemmingsreserves

Begraafplaats Oude Landen

20.104

0

19.439

0

18.759

0

19.102

0

Verkeersregelingen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Civiele kunstwerken

115.122

115.122

115.122

115.122

115.122

115.122

115.122

115.122

Totaal bestemmingsreserves

148.226

128.122

147.561

128.122

146.881

128.122

147.224

128.122

Dekkingsreserves

Dekkingsres kap lst reconstr op en afritten Geldropsedijk

0

7.667

0

7.667

0

7.667

0

7.667

Dekkingsres kap lst HOV2

0

2.884

0

2.884

0

2.884

0

2.884

Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk

0

0

0

2.520

0

2.484

0

2.448

Totaal dekkingsreserves

0

30.551

0

33.071

0

33.035

0

32.999

Totaal

148.226

158.673

147.561

161.193

146.881

161.157

147.224

161.121