Uit te voeren projecten per programma

Dekking ten laste van:

Investering

2018

2019

2020

2021

5. Wonen en leefomgeving

Rood voor groen Dommeldal

Reserve bouwgrond rood voor groen

100.000

100.000

100.000

100.000

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Verkeersregelingen

Onderhoudsfonds verkeersregelingen

13.000

13.000

13.000

13.000

Civiele kunstwerken

Onderhoudsfonds civiele kunstwerken

115.122

115.122

115.122

115.122