Portefeuillehouder(s)
Dhr. M.J. Houben, Dhr. M.J.P. Jansen en Dhr. H.M.A. Pero

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 400,28

0,5%

Lasten

€ 2.686,78

3,6%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Landschapsontwikkelingsplan De Peel
 • Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa
 • Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg, gemeente Nuenen c.a. (2010)
 • Erfgoedverordening 2010 gemeente Nuenen c.a.
 • Reglement van orde monumentencommissie gemeente Nuenen c.a. 2015
 • Subsidieverordening Onderhoud gemeentelijke monumenten Nuenen c.a. 2015
 • Groenbeheerplan
 • Bomenbeleidsplan
 • Groenstructuurplan
 • Beheerplan gemeentebossen
 • Beleidsplan spelen en bewegen 2017-2020
 • Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
 • Verordening Reclamebelasting 2017
 • Totaalpakket Programmering Bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 2016
 • Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven