Portefeuillehouder(s)
Dhr. H.M.A. Pero en Mevr. C.E.P. van Brakel

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 5.542,18

7,5%

Lasten

€ 19.223,59

26,1%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Beleidsnota Sociaal Domein 2016-2019
 • Uitvoeringsregeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2016
 • Visiedocument Persoonlijk en Dichtbij
 • Kadernota transitie Jeugdzorg
 • Beleidsplan Jeugd
 • Verordening Wmo
 • Verordening Jeugdhulp
 • Preventie- en handhavingsplan gemeente Nuenen
 • Uitvoeringsbesluit Wmo en jeugd 2016
 • Notitie Van transitie naar Verbinding
 • Werkplan 21 voor de Jeugd 2017 -2019
 • Notitie cliëntondersteuning
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2017
 • Verordeningen Participatiewet
 • Nota mantelzorgbeleid
 • Toekomstvisie WSD
 • Projectplan huisvesting en integratie vergunninghouders
 • Beleidsnota Schuldhulpverlening